31. august 2016

Kvam kan få fleire elevplassar

Kvam vidaregåande skule bør få 292 i staden for 247 elevplassar.


31. August 2016

Det kan koma bomstasjon mellom Øystese og Norheimsund

Bomstasjon mellom Norheimsund og Øystese og minstetakst på 25 kroner kan verta resultatet om kvemmingane vil utvida Kvammapakken.


31. August 2016

Feil om Ålvikrock


31. August 2016

Ope møte for inviterte partar

I ettermiddag er det ope møte om Øystesevassdraget i Holmatun i Øystese. Det er ikkje kunngjort.


30. August 2016

Tilrår tunnel frå Steinsdalen til Røyrli

Av 14 vurderte alternativ tilrår Statens vegvesen tunnel frå Steinsdalen til Røyrli på Kvamskogen. Det føreset politisk vilje til fleire bomstasjonar, høgare takstar og lengre innkrevjing i Kvammapakken.


30. August 2016

Godbitar for politiske dyr

Formannskapsmøte, planutvalsmøte og hardangerrådsmøte – og Sponheim kjem til Kvam. Politisk interesserte kan gå bananas i dag.


30. August 2016

– Me er så naive at me trur me kan påverka

Leif Sandven har fiska i Øystesevassdraget sidan han var liten pjokk. No set han alle klutar til for å berga elva frå utbygging.


30. August 2016

Godtok avtale som del av høyringsuttale

Vil reguleringsplanen for Meierihola føra til kommunale kostnader? Svaret er ikkje enkelt å finna.


28. August 2016

Tok kunstgras i bruk

Det var gruse greier då kunstgraset på idrettsplassen i Ålvik vart teke i bruk i dag.


27. August 2016

Øystese tok poeng

Øystese og Austevoll spela 1–1 i ettermiddag.


26. August 2016

Jondal knuste Årsnes

Ferjesambandet Jondal–Tørvikbygd er større enn sambandet Årsnes–Gjermundshamn.


26. August 2016

Lucky kom til rette

Ein papegøye på Børvenes stakk av onsdag. Kvelden etter vart han funnen.


26. August 2016

Få dagar att til kunstgras er klart.

Kunstgraset i Ålvik kan vera klart til bruk over helga.


26. August 2016

Steine har søkt på ny jobb

Rådmannen i Kvam har søkt om jobb i Bergen.


26. August 2016

Slår til med ny Hardangerbeat

24. september vert det ei ny utgåve av Hardangerbeat i Norheimsund.


24. August 2016

Buset flyktningar på Valland

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Ein bufellesskap for einslege mindreårige flyktningar skal etablerast på Valland i Norheimsund. Når fem gutar flytter inn i haust, resulterer det i mange arbeidplassar. Det vert faktisk fleire tilsette enn busette.


23. August 2016

Drøftar varslingsrutinar i Jondal kommune

Dagen før Arbeidstilsynet kjem til Jondal som følgje av varsling, drøftar arbeidsmiljlutvalet utkastet til rutinar for varsling,


E-avis
Følg HF på Facebook