08. desember 2016

Kronerulling for sykkelrulling

Skal kvemmingane igjen få oppleva målgang i Tour des Fjords (TDF) utan å sjå på tv?


06. Desember 2016

Kan Kvam få den nye Trolltunga?

Naturvernforbundet i Kvam brenn for næringsutvikling!


06. Desember 2016

Vassinntak må kanskje flyttast til fjells

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Drikkevatnet i Norheimsund og Øystese er godt, men ikkje godt nok sikra, meiner Mattilsynet. Dermed kan inntaket til vassverket på Skålheim verta flytta oppover vassdraget til Kalderassen.


05. Desember 2016

Tok fyr i bil


05. Desember 2016

Køyrde i fjellveggen


02. desember 2016

Sjusete-avtalen kan verta historie

KrF og H held fast ved at dei ikkje har brote Sjusete-avtalen. Sp held fast ved å vera usamd.


02. Desember 2016

Sel fest og moro

Elevverksemder kan selja så mangt. Verksemda Fritidstjenesta sel festlege arrangement.


30. November 2016

Herborg Kråkevik: – Trist at fleirtalet vart overhøyrt

Medan mange sprang rundt på jakt etter gode tilbod på Black friday, hadde andre funne vegen til Ålvik kyrkje på jakt etter julestemning. Dei vart truleg ikkje skuffa.


29. November 2016

– Fôrflåte øydelegg ferieidyll

Lågfrekvent lyd frå eit dieselaggregat hjå Tombre fiskeanlegg AS har fått hytteeigarar til å klaga oppdrettsanlegget inn for Fylkesmannen.


29. November 2016

MDG nådde ikkje fram med klimatiltak

Mat i barnehagane frå 2018 og driftstilskot til toalettet på Mundheim er mellom budsjettframlegga i Kvam. MDG makta ikkje å få støtte til klimatiltak


29. November 2016

Pengar til overs?


28. November 2016

Fleire ventar på svar frå H og KrF

Sp har ikkje fått svar frå H og KrF på spørsmål om Sjusete-avtalen.


28. November 2016

Bilete frå julegateopninga

Sjå bileta frå julegateopning og folkefest i Norheimsund og Øystese sundag.


26. November 2016

– Hugs å svara på gransking!

Alle foreldre som deltek i kartleggingsundersøkinga for læringsmiljø og pedagogisk analyse, må hugsa å svara, minner styringsgruppa om. – Det er viktig for at me skal kunna laga ein god barnehage og skule i Kvam, seier oppvekstsjefen.


26. November 2016

Golis på 2. plass for MDG

Natalia A. Golis (36) frå Kvam er på 2. plass på stortingslista til MDG i Hordaland.


25. November 2016

Tunet-messe i ferd med å verta tradisjon

Laurdag vert den andre utgåva av julemessa i Tunet i Øystese avslutta.


E-avis
Følg HF på Facebook