22. oktober 2016

Slo serieleiaren og sikra plassen

Norheimsund slo serieleiar Djerv 2–0 fredag kveld. Dermed er plassen i 5. divisjon definitivt sikra.


21. Oktober 2016

– Legg ned Jondal, Kvam som før

Jondal mistar tenestekontoret, medan Kvam får behalda sitt. Båe blir del av ei større tenesteeining.


11. Oktober 2016

Badeprosjekt står i stampe

Hardangerfjord hotell i Øystese har eit utslite kjøkken og ventar på bygging av Hardangerbadet for at det skal verta oppgradert. Samstundes arbeider hotelleigar DNB framleis med å selja hotellet.


21. Oktober 2016

Lagnadsdag for kvammafotballen

Onsdag 2. november skal fotballklubbane i Norheimsund Øystese ta stilling til samanslåing.


21. Oktober 2016

Heidra ei sann eldsjel

Solveig Vestrheim vonar dei som kjem etter henne, ser verdien av å engasjera seg i frivillig arbeid.


21. Oktober 2016

– Forkast fortauforslaget!

Tysdag vil det syna seg om planutvalet i Kvam står inne for kravet om gang- og sykkelveg på heile strekkja frå Nes til Rema 1000.


20. oktober 2016

Vurderer endringar i turistbåtruta

Kapasitet, rutetilbod og miljøvenleg drift vert mellom emna når turistbåtruta i Hardanger kjem under lupa.


19. Oktober 2016

Kvam kraftverk vert råka av streik

Energimontørane til Kvam kraftverk AS vert tekne ut i streik måndag.


18. Oktober 2016

Prøver å dra kork ut av flaskehals

Når europaveg 16 er stengd, står ofte også trafikken mellom anna på Stronda i Øystese meir eller mindre i ro. Statens vegvesen vurderer å laga litt breiare veg i vellinga, utan å hefta seg med fortau.


17. Oktober 2016

Veg lokkar folk til fjells

Laurdag vart den nye fjellvegen i Ålvik offisielt opna. Vegen er allereie flittig nytta.


17. Oktober 2016

I dag byrjar Kvammaveko: Om å takla endringar i livet

Kvammaveko skal hjelpa kvemmingane til å trena den psykiske helsa, slik at dei kan takla endringar betre.


13. Oktober 2016

Har sagt ja til å eiga og driva bygg

Jondal bør låna 750.000 kroner for å vera med i spleiselaget som skaffar pengar til landsbytorget, sjøfronten og sørvisbygget ved ferjekaien i Jondal sentrum.


12. Oktober 2016

Mundheim vurderer å riva seg laus frå Kvam

Førre tysdag kalla Mundheim grendeutval inn til møte i Grannehallen. Grendeutvalet spurde innbyggjarane om utvalet skal arbeida for at bygda skal gå over til Fusa kommune eller bli verande i Kvam.


E-avis
Følg HF på Facebook