20. januar 2017

Rådmann legg seg flat, men nektar å svara for seg

Rådmann Siv Helle Prestegard bed om orsaking til dei tilsette, men vil ikkje svara på spørsmål om påstandane i sakspapira om avdeling for psykisk helse.


18. Januar 2017

Vil ha meir informasjon, men ikkje i Norheimsund

Øystese grendeutval er takksam for at Kvam herad ønskjer å arrangera informasjonsmøte om det planlagde reinseanlegget på Notaneset, men laget er ikkje nøgd med møtestaden. Difor vart møtet flytta.


17. Januar 2017

Brann på kjøken midt i Norheimsund

Det er meldt om brann i eit husvære i Norheimsund sentrum.


17. Januar 2017

Melder overgang til Øystese

Øystese fotball har fått ny sportssjef.


17. Januar 2017

Får info om varslingssaker

Onsdag skal administrasjonsutvalet få informasjon om varslingssakene til kontrollutvalet.


16. Januar 2017

Telefontrøbbel i HF

Kjem du ikkje gjennom til HF i dag, har det si forklaring.


14. Januar 2017

Må tola folk flest rundt novene på Torsnes-kaien

Den tidlegare butikken og postkontoret ved sjøen på Torsnes kan verta rive og erstatta med ein tomannsbustad.


13. Januar 2017

Knudsen: – For dyrt i kyrkjene

Tidlegare sokneprest i Kvam, Johnny Roy Knudsen, meiner arrangørane av kyrkjekonsertar bør tenkja meir katedral og mindre børs. Fleire arrangørar minner om at heller ikkje gudshusa har konsertar utan kostnader.


13. Januar 2017

Tilsette tek til motmæle

To tilsette i avdeling for psykisk helse i Jondal kommune meiner rådmannen kjem med feilaktige og grove påstandar i saksutgreiinga som gjeld avdelinga.


13. Januar 2017

Fortel om ulovleg vaktordning på avdelinga

Ifølgje rådmannen har avdeling for psykisk helse hatt ei ulovleg vaktordning.


13. Januar 2017

Kritisk til at tilsette vert framstilte som motvillige

Fleire folkevalde reagerer på at rådmannen offentleg skildrar dei som uvillige til å vera med på endringar.


12. Januar 2017

På skitur til Kina

John Svahn (72) nøyer seg ikkje med ein tur i Kjosås-løypa. 1. nyttårsdag reiste han i eins ærend til Kina for å gå på ski.


E-avis
Følg HF på Facebook